Witamy na stronie Przedszkola Miejskiego nr 137 - Integracyjnego w Łodzi


Placówka nasza jest przedszkolem integracyjnym z pięcioma grupami dzieci zróżnicowanymi wiekowo.

Do każdej z nich uczęszcza

15 dzieci zdrowych i 5 dzieci z różnymi typami niepełnosprawności.


Wysoko wykwalifikowany zespół nauczycieli i specjalistów czuwa nad zaspokajaniem potrzeb wszystkich dzieci.


Prowadzone są zajęcia (indywidualne i grupowe) terapeutyczne z logopedą, psychologiem, rehabilitantem ruchowym, muzykoterapeutą.

Bogata jest również oferta zajęć dodatkowych.


Placówka jest po kapitalnym remoncie przeprowadzonym w ramach realizacji zadania budżetu obywatelskiego na 2015 r.

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przedszkole otrzymało specjalistyczny sprzęt do terapii logopedycznej, sprzęt wspomagający terapię zaburzeń psychosomatycznych, pomoce dydaktyczne ułatwiające kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pomoce Montessori.

Doposażona została również sala zabaw ruchowych, w której znalazł się sprzęt do terapii integracji sensorycznej.

Dzięki realizowanym projektom współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

„Dajmy szansę wszystkim dzieciom” oraz „ Maluchy na start”

placówka doposażona została m.in. w sprzęt specjalistyczny, pomoce dydaktyczne, zabawki, tablicę multimedialną.

 
Ogród przedszkolny wzbogacony został w sprzęt do ćwiczeń ruchowych.


 

Przedszkole Miejskie 137 Integracyjne to nowoczesne przedszkole cenione przez dzieci, jak i ich rodziców.


Piękne wnętrza dostosowane do wymagań najmłodszych, mający doświadczenie zespół pedagogów, jak również interesująca oferta edukacyjna są najważniejszymi atutami naszego przedszkola.

Dzieci mogą oczekiwać na sporo możliwości rozwijania indywidualnych talentów, a rodzice mogą spodziewać się bezpiecznych warunków dla swoich pociech.
link do bip link do stowarzyszenia adres przedszkola border= link do map google